ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
service

 

บริการของเรา :  ออกแบบ ผลิต ติดตั้งงาน ป้าย ป้ายโฆษณา ตัวอักษรโลหะ 

 

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

  •  ออกแบบ                     

          โดยใช้โปรแกรม computer  ทำเป็นภาพจำลองแบบงานป้าย กับพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งป้าย 

          เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  •  งานผลิต                       

          เราคัดสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน  และเน้นขั้นตอนในการผลิตให้ได้คุณภาพตามต้องการ

  •  ติดตั้งทั่วประเทศ          

          โดยทีมช่างผู้ชำนาญงานในการติดตั้งป้าย 

          อาทิเช่น  ป้ายหน้าอาคาร, ป้ายโครงเหล็ก , ป้ายเสา , ตัวอักษรโลหะ ฯลฯ