ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ป้าย เป็นได้มากกว่า คำว่า " ป้าย "

 

หลากหลายเหตุผลของลูกค้าที่ต้องการทำ  ป้าย

 ป้าย.....ให้รู้ชื่อสถานที่ตั้ง

      .....ตกแต่งอาคารให้สวยงาม และทันสมัย

      .....บอกให้รู้ว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

      .....เพื่อการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ  ให้คนทั่วไปพบเห็น

 

ป้าย  จึงถือได้ว่า  เป็นหน้าตาของสถานที่นั้น ๆ   เพราะเป็นด่านแรกเมื่อลูกค้าพบเห็น

การทำป้ายให้โดดเด่น  ยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น  และความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

หรือผู้พบเห็นอีกด้วย